"Se mihin katsot kasvaa"

Työnohjaajakoulutus

Seuraava suosittu ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) alkaa Tampereella 20.3.2024! 

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
 • Toteuttaa yksilöiden-, ryhmien, yhteisöjen, esimies- ja johtoryhmien työnohjauksia.
 • Työskennellä työnohjaajayrittäjänä tai työpaikkansa sisäisenä työnohjaajana.
 • Käyttää nykyaikaisia osallistavia menetelmiä, sekä yhteistyön laatua tukevia mittareita työnohjauksen tukena.

Miksi kannattaa valita juuri tämä työnohjaajakoulutus?

 • Koulutus hyväksytty ja toteutetaan Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutuksen koulutussuosituksen mukaan.
 • Koulutusohjelmassa on huomioitu kilpailutusten yleisvaatimukset työnohjaajille.
 • Kouluttajilla on laaja osaaminen sekä työnohjaajina, valmentajina että työnohjauksen kouluttajina.
 • Opiskelijoille tarjotaan tukea harjoitteluasiakkaiden hankkimisessa.
 • Opiskelijavalinnoissa huomioidaan moniammatillisuus, joka mahdollistaa laajan työelämänäkökulman.
 • Koulutuksessa hyödynnetään sujuvasti verkko-oppimisympäristöä (Moodlea).
 • Koulutusohjelmassa on huomioitu työnohjauksen eettiset periaatteet.
 • Koulutusohjelman toteutustapa tukee työnohjaajayrittäjyyttä.

Työnohjaajaohjaajakoulutuksen kesto on neljä lukukautta, koulutus alkaa 20.3.2024 ja päättyy 20.1.2026. Prosessinomainen koulutus sisältää erilaisia työskentelymuotoja, jotka toisiinsa liittyen muodostavat opiskelijalle joustavan ja monimuotoisen oppimisympäristön. Lähiopetuspäiviä on 30 ja muu oma opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Koulutus on suunniteltu siten että sen voi suorittaa työn ohella.

Koulutuspäivät (koulutussuositusten mukaisesti osa koulutuspäivistä toteutetaan etäopetuksena) :

Koulutus alkaa etäpäivällä Zoomissa 20.3.2024 ja jatkuu sen jälkeen

2024: 25.-26.4., 23.-24.5., 17.6., 22.-23.8., 23.-24.9., 25.10., 2.-3.12.

2025: 13.-14.1., 10.-11.2., 21.3., 14.4., 12.-13.5., 9.6., 28.-29,8., 3.10., 3.-4.11., 8.12.

2026: 19.-20.1.   

Vastuukouluttajina ja koulutustyönohjaajina toimivat mm:

 • Lasse Salmi MSc, psykoterapeutti VET, työnohjaaja STOry (koulutusjohtaja)
 • Kimmo Tapiala, TM, psykoterapeutti YET, työnohjaaja STOry
 • Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti VET, sertifioitu johdon coach, työnohjaaja STOry
 • Ville Salonen, Psyk.sh, psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja STOry
 • Vesa Heiskanen, sosionomi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja STOry
 • Sirpa Mäkinen, sosionomi ylempi AMK, psykoterapeuttikoulutettava, kognitiivisen
  lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, työnohjaaja (STOry)
 • Tiina Santaranta, MSc., erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry)

Miten haen Työnohjaajakoulutukseen?

Koulutukseen hakeminen on kaksivaiheinen:

Vaihe 1: Täytä seuraava hakemus (sitoumuksetta).

Vaihe 2: Hakemuksen jättämisen jälkeen sinut kutsutaan lyhyeen puhelinhaastatteluun, jonka jälkeen saat nopeasti koulutuspäätöksen (edelleen sitoumuksetta).

Hakemus työnohjaajakoulutukseen

Teet hakemuksen sitoumuksetta, seuraavassa vaiheessa saat lisätietoa koulutuksesta.

Vaihe 1 / 2 - Yhteystiedot

Työnohjaajakoulutuksen hinta:
Kokonaishinta on 6200 € (sis. alv. ja koulutustyönohjauksen), joka laskutetaan ennakkomaksun (500€) jälkeen erikseen ilmoitetun ja tarvittaessa joustavan maksuohjelman mukaisesti.
Lisätiedot ja tiedustelut:
 • Koulutusjohtaja: Lasse Salmi, p. 0400 701442, lasse.salmi@stepbystep.fi
 • Koulutussihteeri: Kirsi Ruohonen, p. 044 9730902, kirsi.ruohonen@stepbystep.fi

Poimintoja työnohjaajakoulutuksesta:

Usein kysyttyä:

 • Voiko työnantajat kustantaa koulutusta työntekijöilleen?

Kyllä voivat, itse asiassa monet työnantajat tukevat ja varmistavat organisaatioiden ja sen työntekijöiden työhyvinvointiosaamista koulutuksissamme.

 • Kuuluuko opiskeluun asiakasharjoittelua?

Kyllä kuuluu, koulutuksen aikana toteutetaan asiakasharjoittelua vähintään 80×45 min.

 • Voiko asiakasharjoittelusta laskuttaa opiskeluaikana?

Kyllä voi, opiskelijat toteuttavat asiakasharjoittelua laskuttamatta, ns. opiskelijahinnoilla tai alan suositushinnoilla.

 • Voiko koulutusta maksaa osissa?

Kyllä voi, sovimme tarvittaessa yksilölliset maksuaikataulut.

 • Minkälaisia taustakoulutuksia muilla hakijoilla on? Työnohjaajakoulutukseen osallistuu ammattilaisia mm. sosiaali-, terveys-, kasvatus-, liiketoiminta- tai opetusalalta. Erilaiset koulutus- ja työelämätaustat tukevat yhteistä oppimista.