Neuropsykiatrinen valmentaja­koulutus

Suosittu koulutuksemme järjestetään joustavasti täysin etäopiskeluna, seuraava aloitus on 29.8.2024 !

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tai joilla on kokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin myös mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille, sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Koulutusohjelmamme vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n koulutussuosituksia ja noudattaa myös muita ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajakoulutuksien suosituksia Suomessa. Koulutuksen kokonaiskesto noin 8-9 kk. Koulutus täyttää Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen tavoite:

 • Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa neuropsykiatrisiin pulmatilanteisiin ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhempia.
 • Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin valmennusmenetelmiin.
 • Koulutuksen käyneet voivat toimia halutessaan neuropsykiatrisina valmentajina, sekä neuropsykiatrian asiantuntijoina työpaikallaan ja/tai yrittäjinä. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Neuropsykiatrinen valmennus:

 • Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös muiden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä toiminnanohjauksen taitoja kehittävien omaavien lasten, nuorten, aikuisten ja vanhempien ohjaamisessa.
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen yleisenä tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan.

Koulutuksen rakenne ja toteutus:

 • Etäopetuspäiviä on yhteensä 14 päivää ja ne toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin yhden kuukauden välein. Koulutuspäivien kesto on klo 9.00 – 16.
 • Opetuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen ja työstetään oman työn ja työskentelymallien kehittämiseen tähtääviä tehtäviä.
 • Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan verkko-oppimisalustalla (Moodle).

Hakeminen koulutukseen: Täytä ja lähetä alla oleva hakemus. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

Hakemus neuropsykiatriseen valmentajakoulutukseen

Vaihe 1 / 2 – Yhteystiedot

Koulutusmaksu on 1860,00 € (sis. alv 24 %) / osallistuja.

Koulutusmaksu jaetaan oletuksena neljään erään, joista ensimmäinen eli ennakko- ja varausmaksu (465,00 €) veloitetaan heti koulutuspäätöksen yhteydessä. Jäljelle jäävä koulutusmaksu on jaettu kolmeen samansuuruiseen (465,00 €) erään, jotka laskutetaan koulutuksen aikana tasaisin väliajoin. Koulutus on mahdollista myös maksaa kertaveloituksena erikseen sovittaessa.

Kouluttajat:

 • Vastuukouluttaja Ville Salonen, perheterapeutti, psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
 • Kati Eerola, nepsyvalmentaja, YTM (sosiaalityöntekijä), sosionomi AMK, kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
 • Lasse Salmi MSc, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
 • Riikka Lamminen, psykologi, psykoterapeutti, Nepsy-valmentaja
 • Sirpa Mäkinen, sosionomi ylempi AMK, psykoterapeuttikoulutettava, kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys, työnohjaaja (STOry)

Ajankohdat:

Tällä hetkellä haemme osallistujia ryhmään, jonka aloituspäivä on 29.8.2024.

Koulutuspäivät 2024: 29. elokuuta, 23.-24. syyskuuta, 21.-22. lokakuuta, 25.-26. marraskuuta.

Koulutuspäivät 2025: 15.-16. tammikuuta, 11.-12. helmikuuta. 10.-11. maaliskuuta ja päätöspäivä on 18.2.2025.

Koulutuksesta kysyttyä:

 • Voiko koulutusta maksaa osissa?

Kyllä voi, sovimme tarvittaessa yksilölliset maksuaikataulut.

 • Pitääkö olla työssä, kun osallistuu koulutukseen?

Ei pidä, opiskeluun kuuluu toki jonkin verran asiakasharjoittelua, mutta sen voi toteuttaa muutenkin kuin työssä.

 • Mikä on koulutukseen vaadittava koulutuspohja?

Koulutuspohjavaatimuksia ei ole. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille. Meillä on myös mukana kokemusopiskelijoita ja kouluttajia.

 • Voiko työnantajat kustantaa koulutusta työntekijöilleen?

Kyllä voi, itse asiassa monet työnantajat tukevat ja varmistavat työntekijöiden osaamista koulutuksissamme.

 • Oletteko toteuttaneet neuropsykiatrista valmentajakoulutusta aiemmin etänä?

Kyllä ja monta kertaa. Olemme saaneet hyvää palautetta osallistavista koulutuksistamme.