"Se mihin katsot kasvaa"

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Koulutus järjestetään kokonaan etäopiskeluna!

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op.) on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, Tourette, autismi, SLI) omaavien henkilöiden kanssa. Neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutusmenetelmien lisäksi koulutus tarjoaa käytännön keinoja myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelyyn. Koulutus on myös Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatusuositusten mukainen.

Koulutuksen tavoite:

 • Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Kouluttajat:

 • Ville Salonen, perheterapeutti, psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
 • Lasse Salmi MSc, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
 • Kati Eerola, Nepsy-valmentaja, koulukuraattori, YTM (sosiaalityöntekijä), kouluttaja, kolmen ”nepsylapsen” äiti.
 • Tero Jääskeläinen, sosionomi (AMK), ylemmän erityistason perheterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja
 • Tuuli Nikkarinen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, terv.huollon erik.lääkäri, psykoterapeutti

Koulutuksen järjestämismuoto ja toteuttamistapa:

 • Etä-opetuksen osuus on 15 päivää ja lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä keskimäärin kerran kuukaudessa (ei kesäkuukausina). Lähiopetuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen ja työstetään oman työn ja työskentelymallien kehittämiseen tähtääviä tehtäviä. Jokaisen lähijakson päätteeksi annetaan etätehtävä, jota käsitellään yhdessä seuraavalla lähijaksolla.
 • Opetuksen menetelmiä ovat vuorovaikutukselliset luennot, keskustelut, kokemusten jakaminen, käytännön harjoitukset ja ryhmätyöskentely. Lähiopetuksessa painotetaan käytännön harjoituksia, joiden avulla otetaan haltuun uusia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Kouluttajat ohjaavat työssä oppimista omalta osaltaan tarpeitten mukaisesti.

Ajankohdat:

Koulutus alkaa 26-27.4.2021, koulutuspäivien kesto on kaikkina päivinä klo 9-15 (7 oppituntia ja ruokatauko 45 min). Koulutuspäivät ovat 25.-26.5,18.6,16.-17.8, 22.-23.9, 25.-26.10, 22.-23.11 ja 20.-21.12.21.

Koulutusmaksu: 1990,00 € (sis. alv 24 %) / osallistuja

Hakeminen koulutukseen:  Täytä ja lähetä alla oleva hakemus. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

Neuropsykiatrinenvalmentaja-koulutus

Vaihe 1 / 2 - Yhteystiedot

 

Nepsy-koulutuksesta kysyttyä:

 • Voiko koulutusta maksaa osissa?

Kyllä voi, sovimme tarvittaessa yksilölliset maksuaikataulut

 • Pitääkö olla työssä, kun osallistuu koulutukseen?

Ei pidä, opiskeluun kuuluu toki jonkin verran asiakasharjoittelua, mutta sen voi toteuttaa muutenkin kuin työssä

 • Mikä on koulutukseen vaadittava koulutuspohja?

Koulutuspohjavaatimuksia ei ole. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille

 • Voiko työnantajat kustantaa koulutusta työntekijöilleen?

Kyllä voi, itse asiassa monet työnantajat tukevat ja varmistavat työntekijöiden osaamista koulutuksissamme