"Se mihin katsot kasvaa"

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (50 op.)

Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena ja se toteutetaan soveltuvin osin etänä (kokonaisuus sisältää 14 lähi- ja 7 etäkoulutuspäivää).

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on riittävä työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten lisäopintojen osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta.

Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, osallisuutta, resilienssiä sekä mielenterveystaitoja tukevia terapeuttisia menetelmiä.

Kouluttajat

 • Lasse Salmi MSc, psykoterapeutti VET (Kela), työnohjaaja STOry
 • Riikka Lamminen, psykologi, psykoterapeutti, Nepsy-valmentaja
 • Ville Salonen psyk.sh, psykoterapeutti (Kela), kouluttaja, työnohjaaja STOry
 • Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti VET, sertifioitu johdon coach, työnohjaaja STOry
 • Kimmo Tapiala, TM, psykoterapeutti YET (Kela), työnohjaaja STOry
 • Tiina Santaranta, erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti
 • Tytti Artkoski, YTM, tohtoriopiskelija, psykoterapeutti
 • Psykiatrian erikoislääkäri

Koulutusohjelma sisältää:

Psykoterapeuttisten lisäopintojen sisällöt:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä niiden tutkimus
 • diagnostiikka
 • hoito ja kuntoutus
 • mielenterveystyön palvelujärjestelmä ja sitä koskeva lainsäädäntö
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet
 • psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset
 • näyttöön perustuva psykoterapia

Lyhytterapeutin opintojen sisällöt:

 • ratkaisukeskeisen lyhytterapian työmenetelmät
 • ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi ja sen arviointi
 • psykoterapian ja lyhytterapian etiikka
 • varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • lasten ja nuorten mielenterveyden perusteet
 • lyhytterapeuttiset interventiot eri psykoterapiasuuntauksissa
 • perhe- ja pariterapian perusteet
 • kriisi- ja traumaterapeuttinen työskentelyn perusteet

Koulutuksen aikana tutustutaan hoito- ja kuntoutuskäytäntöihin, joihin liittyy:

 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Addiktiot
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt

Koulutuksen rakenne sisältää

 • 21 koulutuspäivää (8/13)
 • asiakastyönohjauksen
 • välityöskentelyt ja -kotitehtävät Moodlessa
 • kirjallisuuden ja kirjallisuustehtävät Moodlessa
 • muuhun oheislukemistoon tutustumisen
 • lopputyö tekemisen (tietopainotteinen kirjallinen työ/soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke)
 • asiakastyön harjoittelua (100×45 min.) ja siihen liittyvät itsearvioinnit ja  reflektiot
 • pienryhmätyönohjauksen
 • verto eli vertaisryhmätapaamiset

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä. Verkko-oppimisympäristö on Moodle (opiskelu.net)

Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Seuraava koulutusryhmä aloittaa 28.9.2023 (10 päivää on lähiopetusta Tampereella, loput etäopetusta Zoomissa)

Aloituspäivän jälkeen koulutus jatkuu 18.-19.10., 15.11.(etä) ja 13.-14.12.2023

Vuonna 2024 koulutuspäivät ovat 10.1.(etä), 14.2.(etä), 20.-21.3.(etä), 16.-17.4., 15.5.(etä), 10.-11.6.(etä) ja kesätauon jälkeen jatketaan 22.8.(etä), 25.-26.9., 23.10.(etä) ja 28.-29.11.

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 4150,00 €.(hinta sisältää arvonlisäveron 24 %)

Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan 500 €:n varausmaksu, samalla hän sitoutuu maksamaan koko opintomaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta. Loput koulutusmaksusta laskutetaan neljässä erässä, maksuaikataulut ovat neuvoteltavissa.

Opiskelijavalinta

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemus.
 • Valmius toimia ja oppia moniammatillisessa ryhmässä.
 • Motivaatio lyhytterapeuttiseen asiakastyöhön ja työskentelyyn.
 • Asiakasharjoittelun suunnitelma.
 • Hakujärjestys.
Hakeminen koulutukseen on kaksivaiheinen:
1. Täytä alla oleva hakemus
2. Hakemuksen jättämisen jälkeen sinut kutsutaan puhelin / videovälitteiseen infoon/haastatteluun.

Hakemus lyhytterapeuttikoulutukseen

Teet hakemuksen sitoumuksetta, seuraavassa vaiheessa saat lisätietoa koulutuksesta.

Vaihe 1 / 2 - Yhteystiedot

Koulutuksesta kysyttyä:

 • Voiko koulutusta maksaa osissa?

Kyllä voi, sovimme tarvittaessa yksilölliset maksuaikataulut

 • Pitääkö olla työssä, kun osallistuu koulutukseen?

Ei pidä, opiskeluun kuuluu toki asiakasharjoittelua, mutta sen voi toteuttaa muutenkin kuin työssä

 • Mikä on koulutukseen vaadittava koulutuspohja?

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on riittävä työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

 • Voiko työnantajat kustantaa koulutusta työntekijöilleen?

Kyllä voi, itse asiassa monet työnantajat tukevat ja varmistavat työntekijöiden osaamista koulutuksissamme

 • Miksi koulutuksessa on osa lähi- ja osa etäopetuksena?

Olemme täydennyskouluttaneet viimeisen 2. vuoden aikana yhtätoista prosessikoulutusta ja todenneet että etäopetus sopii soveltuvin osin hyvin koulutusten toteuttamiseen.

Olemme myös todenneet (opiskelijapalautteen ja oppimistuloksien näkökulmasta) että tietyt osuudet toimivat parhaiten lähiopetuksena.