"Se mihin katsot kasvaa"

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus (30 op)

Tampereella syksyllä 2020

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, Tourette, autismi, SLI) omaavien henkilöiden kanssa. Neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutusmenetelmien lisäksi koulutus tarjoaa käytännön keinoja myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelyyn.

Tavoite:

  • Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Koulutuksen järjestämismuoto ja toteuttamistapa:

  • Koulutus jakautuu lähi- ja etäjaksoihin. Lähiopetuksen osuus on 18 päivää ja lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä keskimäärin kerran kuukaudessa (ei kesäkuukausina). Lähiopetuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen ja työstetään oman työn ja työskentelymallien kehittämiseen tähtääviä tehtäviä. Jokaisen lähijakson päätteeksi annetaan etätehtävä, jota käsitellään yhdessä seuraavalla lähijaksolla. Etätehtäviä ohjataan tarpeen mukaan.
  • Lähiopetuksen menetelmiä ovat vuorovaikutukselliset luennot, keskustelut, kokemusten jakaminen, käytännön harjoitukset ja ryhmätyöskentely. Lähiopetuksessa painotetaan käytännön harjoituksia, joiden avulla otetaan haltuun uusia lähestymistapoja ja työmenetelmiä.Koulutukseen sisältyy työssä oppimista siten, että jokainen opiskelija soveltaa opittuja asioita valmennustapaamisissaan omassa työssään koko koulutuksen ajan. Kouluttajat ohjaavat työssä oppimista omalta osaltaan tarpeitten mukaisesti.

Ajankohta: Koulutus alkaa lähipäivillä 21.-22.9.2020,  koulutuspäivien kesto on kaikkina päivinä klo 9-15 (7 oppituntia ja ruokatauko 45 min). Koulutuspäivät ovat 19.-20.10.,23.-24.11.,14.-15.12.,27.-28.01.2021,17.-18.02.,17.-18.03.,14.-15.04. ja 24.-25.05.2021

Koulutusmaksu: 1990,00 € (sis. alv 24 %) / osallistuja

Hakeminen koulutukseen: Täytä ja lähetä alla oleva hakemus. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

 

Neuropsykiatrinenvalmentaja-koulutus

Vaihe 1 / 2 - Yhteystiedot

 

Sisällytä vapaamuotoiseen hakemukseesi lyhyesti nämä tiedot:

  • nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • koulutuksesi ja ammattisi
  • lyhyt kuvaus siitä miten neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus liittyy toivottuun työtulevaisuuteesi