"Se mihin katsot kasvaa"

Tervetuloa trauma- ja kriisityön koulutukseen keväällä 2020!

Koulutus on tarkoitettu kaikille asiakas- ja potilastyötä tekeville, jotka työskentelevät traumaattisia kokemuksia kohdanneiden asiakkaiden kanssa ja jotka ovat aiemmin suorittaneet traumatyön peruskoulutuksen.

Koulutuksen tavoite on lisätä käytännönläheisesti valmiuksia kohdata, tunnistaa ja hoitaa asiakkaan traumaattisia kokemuksia.

Koulutus koostuu kahdesta taitopainotteisesta päivästä, joiden sisältöinä ovat mm:

  • Dissosiatiivisissa häiriöissä asiakkaan kokemusmaailman eheyttämisen työvälineet
  • Vireystilan ja ahdistuksen säätelyn ymmärrys ja työvälineet
  • Keholliset harjoitukset, kehon ja mielen tasapainon harjoittelu
  • Työvälineitä traumaattisten muistikuvien yhdistämiseen kokemuksiin
  • Työnohjaus traumatyössä
  • Muun hoidon tarpeen arviointi

Koulutuksessa on mukana soveltuvin osin myös kokemusasiantuntijuuden näkökulmia hoitoon ja arjessa selviytymiseen.

Kouluttajina toimivat:

Tiina Santaranta, erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti sekä Marja Salmi, psykologi, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti.

Ajankohta: kevät 2020

Hinta: 275 € + alv 24 %

Paikka: Akavan koulutustila, Otavalankatu 9 A, 2. krs, 33100 TAMPERE

Koulutuksessa on vielä tilaa.