"Se mihin katsot kasvaa"

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus (2021)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus Tre 4 (30 op)

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, Tourette, autismi, SLI) omaavien henkilöiden kanssa. Neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutusmenetelmien lisäksi koulutus tarjoaa käytännön keinoja myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelyyn. Koulutus on Suomen neuropaykiatriset valmentajat ry:n laatusuositusten mukainen.

Kouluttajat:

Pääkouluttajana toimii Eeva-Liisa Tamski, sosiaalialan yrittäjä, kouluttaja, työnohjaaja, sosiaaliohjaaja, ToKo (työnohjaajien kouluttaja), NLP Trainer, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, ADHD-valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja.

Muut asiantuntijaluennoitsijat:

Anitta Huotari, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, sosiaalialan opettaja, työnohjaaja, NLP Master Practitioner, NLP Coach, neuropsykiatrinen valmentaja. Anitta Huotari toimii koulutuksessa lapsi- ja perhevalmennuksen asiantuntijana kahden lähiopetuspäivän ajan.

Seppo Tamski, kouluttaja, työnohjaaja, NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja. Seppo Tamski toimii NLP:n ja neuropsykiatrisen valmennuksen asiantuntijana sekä kokemusasiantuntijana kahden lähiopetuspäivän ajan.

Ilpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Personal Coach, Mindfulness-ohjaaja yhden päivän ajan. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ja lääkehoidon asiantuntijana.

Tavoite:

  • Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Koulutuksen järjestämismuoto ja toteuttamistapa:

  • Koulutus jakautuu lähi- ja etäjaksoihin. Tarvittaessa koulutus toteutetaan etänä. Lähiopetuksen osuus on 18 päivää ja lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä keskimäärin kerran kuukaudessa (ei kesäkuukausina). Lähiopetuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen ja työstetään oman työn ja työskentelymallien kehittämiseen tähtääviä tehtäviä. Jokaisen lähijakson päätteeksi annetaan etätehtävä, jota käsitellään yhdessä seuraavalla lähijaksolla. Etätehtäviä ohjataan tarpeen mukaan.
  • Lähiopetuksen menetelmiä ovat vuorovaikutukselliset luennot, keskustelut, kokemusten jakaminen, käytännön harjoitukset ja ryhmätyöskentely. Lähiopetuksessa painotetaan käytännön harjoituksia, joiden avulla otetaan haltuun uusia lähestymistapoja ja työmenetelmiä.Koulutukseen sisältyy työssä oppimista siten, että jokainen opiskelija soveltaa opittuja asioita valmennustapaamisissaan omassa työssään koko koulutuksen ajan. Kouluttajat ohjaavat työssä oppimista omalta osaltaan tarpeitten mukaisesti.

Ajankohta: Koulutus alkaa 9.-10.9.2021, 30.9.-1.10.,27.-28.10. ja 29.-30.11.2021, joulutauon jälkeen koulutus jatkuu 19.-20.1.,16.-17.2.,16.-17.3.,13.-14.4. ja 11.-12.5.2022. Koulutuspäivien kesto on kaikkina päivinä klo 9-15 (7 oppituntia ja ruokatauko 45 min).

Koulutusmaksu: 1990,00 € (sis. alv 24 %) / osallistuja

Hakeminen koulutukseen: Täytä ja lähetä alla oleva hakemus. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

 

Neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus

Vaihe 1 / 2 - Yhteystiedot

 

Nepsy-koulutuksesta kysyttyä:

  • Voiko koulutusta maksaa osissa?

Kyllä voi, sovimme tarvittaessa yksilölliset maksuaikataulut

  • Pitääkö olla työssä, kun osallistuu koulutukseen?

Ei pidä, opiskeluun kuuluu toki jonkin verran asiakasharjoittelua, mutta sen voi toteuttaa muutenkin kuin työssä

  • Mikä on koulutukseen vaadittava koulutuspohja?

Koulutuspohjavaatimuksia ei ole. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilaisille

  • Voiko työnantajat kustantaa koulutusta työntekijöilleen?

Kyllä voi, itse asiassa monet työnantajat tukevat ja varmistavat työntekijöiden osaamista koulutuksissamme